Det Opsøgende Team

Fritidscenter Indre Valby har et gadeteam bestående af fem medarbejdere, som laver opsøgende og forebyggende projektarbejde i lokalområdet omkring både klubber og skoler. Det opsøgende team er fleksibelt og kan være på gaden alle tidspunkter af døgnet hele året rundt.


Det opsøgende teams målgruppe:

 • Kriminelle eller stærkt kriminalitetstruede børn og unge fra 10 – 18 år
 • Unge som institutioner og voksne generelt kan have svært ved at rumme
 • Unge hvis liv har været præget af mange skoleskift, og som i flere tilfælde står uden egentlig skole eller uddannelsestilbud
 • Unge som fortrinsvis opholder sig på gaden og har en negativ adfærd i det offentlige gadebillede
 • Unge som besidder kompetencer til at støtte andre unge positivt.

 

Det opsøgende teams primære opgaver:

 • Løsningsorienteret og målrettet tilgang til arbejdet
 • Bindeled mellem unge og det etablerede system
 • At skabe kontakt til unge, som ikke gør brug af tilbud og klub, men som gør brug af gaden og det offentlige rum som tilholdssted
 • Skabe og vedligeholde kontakt til de unge, som ikke selv henvender sig for hjælp
 • At etablere en kontakt, som de unge opfatter som værende nyttig og nærværende
 • At være tilstede, skabe trygge rammer og afhjælpe umiddelbare behov
 • At være en synlig og tryghedsskabende aktør i det offentlige rum.

 

Københavns Kommunes gadeplansdefinition:

Der skelnes overordnet set mellem tre former for gadeplansarbejde.

Opsøgende gadeplansarbejde til egen baseinstitution:

Gadeplansmedarbejderen er tilknyttet en fast lokalitet med åbningstider, hvor de unge kan henvende sig for rådgivning og vejledning, og hvor gadeplansmedarbejderen også opsøger kendte og ukendte unge i området. Medarbejderen udfører kontaktarbejde til kendte og ukendte unge i lokalområdet med det formål at rådgive og vejlede om fx fritidstilbud, uddannelse osv.

Udegående gadeplansarbejde:

Med udegående gadeplansarbejder er der ingen fast tilknytning til faste fysiske rammer. Der er tale om relationsarbejde på gaden, hvor gadeplansmedarbejderen opsøger kendte og ukendte unge i det offentlige rum eller tager på hjemmebesøg hos kendte unge - med eller uden en forudgående aftale.

Akut indsats:

Når der er behov for en akut indsats, træder medarbejderen til ved øjeblikkelig varsel. Pludselige problemer kan opstå i forhold til enkelte unge eller grupper af særligt udsatte og/eller truede børn og unge. Dette arbejde foregår i SSP regi med bistand fra Børne- og Ungdomsforvaltningens gadeplansmedarbejdere.


Det opsøgende team i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF):

Det opsøgende arbejde i BUF udgår fra de 15 klubfællesskaber i kommunen og er et tilbyd til alle større børn og unge – dog med fokus på de udsatte børn og unge, der kræver en særlig socialpædagogisk indsats. Formålet med klubberne gadeplansarbejde er at sikre, at alle større børn og unge bruger deres fritid fornuftigt, og derfor stiler BUF’s opsøgende arbejde mod, at påvirke børn og unge til, at bruge fritiden i fritids- og ungdomsklubberne eller at henvise til andre fornuftige aktiviteter. BUF har desuden fokus på de unges videre vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Udover det udgående/opsøgende arbejde er klubbernes gadeplansmedarbejdere en del af beredskabet, i samarbejde med SSP, i forhold til akutopståede situationer, der kræver en særlig indsats.