Pejlemærker
Publiceret den 7. november 2019 til ingen

1. Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag

"Alle unge har ret til en positiv voksenkontakt hver dag - og udsatte unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse"

 

2. Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle

"Alle børn og ungeskal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for de unges egne kulturfællesskaber er central"

 

3. Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog

"Alle unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog"

 

4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

"Forældre og institution skal indgå i et tæt samarbejde om deres børn. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn, og skal ses som en del af et partnerskab"

 

5. Sammenhæng - også i overgange

"Alle unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal den unge og hans/hendes forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang"

 

6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis (0-18 år)

"Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således der - på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions ungegruppe og øvrige lokale forhold"

Læs mere om, hvordan vi som klub arbejder med pejlemærkerne under "Sådan gør vi".

Bilag
Pejlemærker i Dagtilbud