Pædagogisk Tilsyn

Pædagogisk Tilsyn

En pædagogisk konsulent fører tilsyn med alle dag- og fritidstilbud én gang årligt, hvor drift og pædagogisk arbejde bliver gennemgået.

I alle pædagogiske institutioner i Københavns Kommune er der tilknyttet en pædagogisk konsulent. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder institutionerne om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde.

Én gang om året gennemfører den pædagogiske konsulent et tilsynsbesøg i alle institutioner. Her bliver institutionens drift og det pædagogiske arbejde gennemgået.

I Københavns Kommune er der udviklet et tilsynskoncept, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet.
Når tilsynet afsluttes bliver der udarbejdet en tilsynsrapport, hvor status i institutionen beskrives.