Fritidscenter Indre Valby

 

Fritidscenter Indre Valby er en sammenførsel af 5 klubber, der dækker områderne Sydhavnen, Sjælør, Folehaven, Enghave og Sluseholmen. Sammenlægningen blev til i 2016, og fritidscenteret har siden haft en fælles ledelse samt har en teamkoordinator i hver af de enkelte institutioner.

Personalet er primært tilknyttet en fast enhed, men der arbejdes på tværs af institutionerne bl.a. med turneringer samt andre aktiviteter. Børnene er også tilknyttet en bestemt enhed, men har mulighed for at besøge de andre institutioner, som de har lyst.


De 5 Klubber er:

Bryggergården (Fritids og Juniorklub)
Folehaven (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)
På Toppen (Fritidsklub)
Rubinen (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)
SFC (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)

På denne side finder du/I informationer om klubberne, personalet, fritidscenterets læreplaner, pejlemærker m.m.