Fritidscenter Indre Valby

Fritidscenter Indre Valby er en sammenførsel af 5 klubber, der dækker områderne Sydhavnen, Sjælør, Folehaven, Enghave og Sluseholmen. Fritidscenteret har en fælles ledelse samt en teamkoordinator i de enkelte institutioner. Personalet er primært tilknyttet en fast enhed, men der arbejdes på tværs af institutionerne bl.a. med turneringer samt andre aktiviteter. 

Børnene er tilknyttet en bestemt enhed, men har mulighed for at besøge de andre institutioner.


De 5 Klubber er:

Bryggergården (Fritids og Juniorklub)
Folehaven (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)
På Toppen (Fritidsklub)
Rubinen (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)
SFC (Fritids-, Junior- og Ungdomsklub)

På denne side finder du/I informationer om klubberne, personalet, fritidscenterets læreplaner, pejlemærker m.m.