Vil du melde dit barn ind i klub?

Opskrivning og indmeldelse

Er Fritidscenter Indre Valby noget for dit barn, skal du som forælder indmelde ham/hende digitalt via pladsanvisningen. Man kan derfor ikke længere ind- og udmelde sit barn i selve klubberne. Når du skriver dit barn op til Fritidscenteret, kan du vælge at oplyse i bemærkningsfeltet i den digitale opskrivelse, at I ønsker en bestemt fritidsklub. Der er dog ikke garanti for, at ønsket bliver opfyldt. 

 
Klik her og læs mere om indmeldelse. 

 
Udmeldelse af klub

Ønsker du at udmelde dit barn fra fritidsklub eller juniorklub, skal dette ske via kommunens hjemmeside. Udmeldelsen sker med én måneds varsel, enten pr. d. 1. eller d. 15. i hver måned.

Går dit barn i ungdomsklub udmeldes han/hun automatisk ved udgangen af den måned, den unge fylder 18 år. Ønskes den unge udmeldt inden sin 18 års fødselsdag, skal dette ske via kommunens hjemmeside. 

Klik her og læs mere om udmeldelse. 


For mere information om ind- og udmeldelse, følg linket: 

http://www.kk.dk/fritidsklub