Rollespil

I Fritidscenter Indre Valby lægger vi stor vægt på rollespil som pædagogisk aktivitet. Rollespillet er bl.a. med til at skabe relationer på tværs af aldersgrupper og lokalområder. Gennem rollespillet lærer børn og unge, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab. Dette gøres i et simuleret rum, hvor alle har en rolle og derved har nemmere ved at udfolde og udfordre sig selv ved at gøre ting, de normalt ikke ville gøre.

Det vil sige at rollespil:

  • Giver mulighed for at udvikle sig i en simuleret verden.
  • Giver mulighed for at afprøve nogle af de ting, der lige nu arbejdes med.
  • Kan hjælpe med at løse konflikter, da det kan være mere ufarligt gennem rollespillet at snakke om de ting, der kan skabe problemer.
  • Er en sjov og motiverende læringsform.

Rollespil handler grundlæggende om at opleve kollektive historier, hvor deltagerne, iscenesat som hovedpersoner, indlever sig i konflikter, foretager valg og mærker konsekvenserne. Det er derfor vigtigt, at rollespillet er korrekt opbygget, og at der er frie valg indenfor historierammen (Wellejus & Agger, 2006).

Leg og læring hænger sammen. Børn lærer ved at efterligne de voksne, de er sammen med, og afprøver det, de ser i legen med andre børn. At lege går ud på at øve sig og blive god til noget.
Rollespillet foregår i et simuleret rum, hvor der tages udgangspunkt i emner, konflikter og problematikker der kan opstå i hverdagen. Gennem rollespillet sættes der en fiktiv ramme op, der kan være med til at gøre det lettere for barnet at bearbejde de forskellige processer. Simuleringen er altså et frit rum og derfor kan alt medtages i denne. Der er ingen grænser for, hvad vi kan arbejde med i rummet, da det kun er fantasien og vores egne fortællinger, der sætter grænsen.

På baggrund af dette frie rum kan vi som pædagoger hjælpe børnene med at udvikle deres identitet gennem rollespillet. Børnene lærer deres egne grænser og får muligheden for at lege med roller, de ellers ikke ville indtage.

 

Live Rollespil

Klubberne i Fritidscenter Indre Valby deltager i Live Rollespils arrangementer, bl.a. i Valbyparken hver 2. uge. Derudover har vi deltaget i forskellige Rollespilstræf med andre klubber og foreninger, hvor børnene, over en weekend, får mulighed for at deltage i et helt særligt arrangement og opbygge nye relationer med børn fra andre byer.
Børnene har også mulighed for at deltage i Rollespils Caféen, en del af arrangementet i Valbyparken, hvor der er mulighed for at lave sin egen karakter til rollespillet og møde andre børn og unge, der deler ens interesse.

I forlængelse af vores Live Rollespil har vi et rollespilsværksted, hvor der laves kostumer og våben til de forskellige arrangementer. Værkstedet har åbent hver 2. uge i SFC og er for alle børn i fritidscenteret.

 

Dungeons and Dragons

I SFC og Bryggergården spilles der Dungeons and Dragons, et rollespil, hvor børnene får muligheden for sammen at klare forskellige eventyr. Dette foregår hver fredag i Bryggergården og som éngangs-events i SFC på forskellige tidspunkter.

 

Nørde-Lørdag

På særlige lørdage åbner vores rollespilsmedarbejdere op for en af klubberne og inviterer indenfor til Nørde-Lørdag. Dette er et helt særligt arrangement, hvor børn og unge får mulighed for at hænge ud sammen med børn fra andre klubber, som alle deler interesse i ting som: Rollespil, brætspil, Warhammer o.a. 

Tilmelding til disse arrangementer lægges på KBH Barn og tilmeldingssedler kan findes i klubberne.