Samarbejdet med SURFOm SURF:

SURF Valby er navnet på den boligsociale helhedsplan i Valby/Vigerslev, der dækker de tre almene boligområder:
Folehaven (3B), Valbyejendommene (3B) og Hornemanns Vænge (PAB). Projektet startede i januar 2017 og varer til og med december 2020.

Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Københavns Kommune og Boligforeningen 3B samt PAB. Visionen med indsatsen er at skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker ud i den omliggende by.

Dette skal ske gennem fire forskellige indsatsområder/delaftaler:

  • Tryghed og trivsel
  • Kriminalpræventiv indsats
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar


Samarbejdet med SURF:

Formålet med samarbejdet er at få skabt muligheder og aktiviteter for udsatte unge i lokalområdet. Vi forsøger at få fortalt de unge, at klubtilbuddet også kan bruges som en ressource og en mulighed for at skabe gode relationer til andre unge, i stedet for at være et sted, de er blevet pålagt af forældre at komme. 

Derudover forsøger vi at få formidlet de positive og givende aspekter ved at være en del af et foreningsliv ved at invitere de lokale unge til forskellige aktiviteter, som skal vise dem, hvor givende og sjovt det kan være at være tilknyttet en fodboldklub, håndboldklub osv. 


Projekterne: 

Vi kører en række projekter i samarbejde med SURF helhedsplanen. Formålet med projekterne er at løfte de udsatte unge og give dem en interesse for en sport/aktivitet, som kan være med til at holde dem ude af kriminalitet og udsatte miljøer. 


Street Society: 

I samarbejde med Street Society spiller vi street fodbold og engagerer de unge til at deltage. Formålet med samarbejdet er, at bringe aktiviteter til de udsatte unge, og derfor foregår fodbolden på baner i lokalområdet.

Street Society stiller op med trænere, som rekrutterer unge og uddanner dem til trænere, så de efterfølgende kan være med til selv at stå for arrangementet. 

Street Society opstiller regler og rammer for deltagelse, og de unge lærer derfor at indordne sig, hvis de vil deltage i arrangementerne. Street fodbolden er et tilbud til de unge hver mandag, og foregår udenfor i sommersæsonen og i Hafnia Hallen i vintersæsonen. 


Handball For All: 

Handball For All er et tiltag, som Ajax Håndbold har startet. Konceptet er det samme som med steet fodbolden - her får unge i stedet lov til at prøve kræfter med håndbolden sammen med håndboldtrænere. Arrangementet finder sted hver tirsdag, hvor der laves træninsgforløb og en masse fede aktiviteter.

Det er ikke et must, at man kan spille håndbold på et bestemt niveau. Arrangementer er for alle, der har lyst til at lege og lære med en bold. 


Fodbold med Fremad Valby: 

Fremad Valby har lavet et tiltag, der skal få flere piger til at spille fodbold. Fremad Valby har etableret et pigefoboldhold, som er for alle, der kunne have en interesse for fodbold - uanset baggrund og kultur. 

Fodbolden foregår på alle niveauer, og det primære fokus er på det sociale aspekt ved foreningslivet. 

Hvis nogle af pigerne, som er tilknyttet Fritidscenter Indre Valbys klub i Folehaven, kunne tænke sig at deltage i aktiviteterne, følger klubbens pædagoger dem over til Fremad Valby. Tilbuddet løber 2 gange om ugen. 

 
Hafnia Hallen: 

Vi har indgået en aftale med Hafnia Hallen, hvor vi har mulighed for at benytte os af hallen hver fredag fra kl. 18 - 21. Dette er et tilbud til alle tilknyttet undgomsklubben i en af vores klubber.