Samarbejdet med Fællesskaberne

Om Fællesskaberne (Helhedsplanen): 

Fællesskaberne er den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen, som administreres af AKB København i samarbejde med VIBO, AAB og 3B.

Fællesskaberne er en boligsocial helhedsplan, der dækker 22 almene boligafdelinger på Sjælør Boulevard og i Sydhavnen; VIBO Valbygårdsvej, AAB Sjælør, AKB Sjælør, AKB Københavns Frederiksholmkarréer og 3B-boligområdet omkring Händelsvej. I alt bor her lidt over 7000 beboere.

Den nuværende helhedsplan blev sat i gang i 2017 og løber til udgangen af 2020. 

Helhedsplanen koordineres fra kontoret på Carl Jacobsens vej 2C, 2.tv.

Der arbejdes for at sætte aktiviteter i gang inden for 4 indsatsområder: 

- Tryghed og trivsel
- Forebyggelse og forældreansvar
- Uddannelse og beskæftigelse
- Kriminalpræventiv indsats

Fællesskaberne arbejder tæt sammen med frivillige beboere, driftsmedarbejdere, kommunale aktører, foreninger, NGO’er og andre ressourcer i området.

 

Samarbejdet med Fællesskaberne (Helhedsplanen): 

Fritidscenter Indre Valby samarbejder med Helhedsplanen om en række projekter, der skal forbedre vilkårerne for de unge i lokalområdet. 

Derudover giver Helhedsplanen os større indsigt i, hvad der foregår rundt omkring i Valby. Vi får på denne måde et langt større kendskab til de unge. 

 

Råd og vejledning til de unge: et af de vigtigste områder, hvor Helhedsplanen gør en kæmpe indsats, er i forhold til at råde og vejlede de unge om uddannelse, fritidsjob osv. Hvis de unge fx har brug for råd til fremtiden og hjælp til, hvordan man søger et fritidsjob, kommer Helhedsplanen ud på de enkelte klubber og snakker med de unge og giver assistance. 

 

"Beat the street": Beat the steet er et arrangement hvert år i maj, hvor klubberne har en hel dag til sportsaktiviteter og hyggelige stunder. Alle klubberne lukke ned og bruger dagen sammen på SFC. Der bliver grillet og Helhedsplanen står for alt planlægning af arrangementet. Alle klubber kan byde ind med aktiviteter, og der bliver bl.a. lavet forboldturnering osv. 

 

"Sjælør Talks": Sjælør Talks er et initiativ, hvor unge har mulighed for at høre spændende foredrag, som måske kan hjælpe med ideer til, hvad de skal bruge fremtiden på. Helhedsplanen står for arrangementet og medbringer mad til de unge. 

På seneste Sjælør Talks arrangement havde de unge mulighed for at høre om ingeniørstudiet fra tre uddannede civilingeniører. De unge kunne høre om muligheder ved ingeniørstudiet samt udfordringer på vejen mod at blive ingeniør og meget mere. 


Idrætscontaineren
: Sammen med Helhedsplanen har vi et par gange om ugen, særligt i sommersæsonen, åbnet op for udendørsfaciliteter. Idrætscontaineren er åben mandag, onsdag og søndag og er fyldt med alt muligt udstyr til sjove og spændende aktiviteter. Idrætscontaineren er for alle, der har lyst til at kigge forbi, og byder fx på boldspil og forskellige spil både udenfor og indeni containeren. Man har fx mulighed for at få undervisning i håndbold og meget mere. Idrætscontaineren kan desuden bruges til diverse kreative udfoldelser og byder på mange forskellige redskaber i det kreative værksted. 


"Mind your own business
": Mind your own business er et projekt, hvor unge har mulighed for selv at komme med ideer til arrangementer og initiativer, som de efterfølgende også selv har ansvaret for at føre ud i livet. De unge står selv for alt benarbejdet med at samle penge ind, booke lokaler osv. Sammen med Helhedsplanen arrangerer vi møder med de unge, hvor vi drøfter ideer og diskuterer, hvordan det eventuelt kan lade sig gøre. Formålet med projektet er, at de unge selv lærer,  hvor meget arbejde, der skal til for at føre noget ud i livet, og det ansvar det kræver at få det til at lykkedes. 

Et eksempel på et afhold arrangement, som de unge selv har stået for, er en fodboldturnering.

Nyt projekt: hvordan får vi flere piger i klub? 

Vi er lige nu i samarbejde med Helhedsplanen ved at starte et nyt projekt, der skal få flere piger til at gøre brug af ungdomsklubstilbuddet. Vi vil afholde møder, som har til formål at finde frem til, hvad vi fremover kan gøre for at gøre klubberne mere attraktive for pigerne i lokalområdet.