Faglige, pædagogiske principper

 

I Fritidscenter Indre Valby prioriterer vi et højt fagligt, pædagogisk niveau for at sikre de bedst mulige rammer for de børn og unge, der kommer i klubberne hos os. 

Det betyder, at vi anvender en bred palette af faglige kompetencer og erfaringer i vores pædagogiske praksis til hverdag. 

Nedenfor kan du/I læse lidt mere om vores pædagogiske principper, og hvordan vi arbejder med vores faglighed:
 

 • Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang:

  Vi fokuserer på det enkelte barn/den unges trivsel og udvikling. 


 • Vi arbejder med at skabe gode relationer:

  Vi vægter gode relationer, nærvær og fællesskab højt, både på tværs af aldersgrupper og sociale baggrunde. 


 • Vedligeholde og videreudvikle en klynge, der tilbyder optimale rammer for børns trivsel og udvikling. 

  Vi er en del af en stor klyngestruktur, hvilket giver et internt netværk, hvor vi ofte finder styrke i at udnytte vores forskelligheder.

  Her har vi muligheden for at sparre med hinanden på tværs af pædagogiske fokusområder, og finder derigennem gensidig inspiration, så vi er i stand til at kunne tilbyde løsninger og nye udfordringer til klubbernes børn og unge.

 • Vi skal målrettet samarbejde på tværs af de enkelte enheder 

  Som en del af en stor klynge, er der enorme mængder af viden/erfaring, vi kan trække på og derigennem blive klogere. Metodisk skal vi opsamle viden og opdage nye sammenhænge i arbejdet med børn og unge på tværs af institutioner. På den måde kan vi udvikle vores faglighed og derved sikre, at vi udnytter vores fulde potentiale.

 • Vi skal være i konstant faglig udvikling for at sikre opretholdelsen af vores høje serviceniveau

  Tiderne ændrer sig, og det er derfor også vigtigt, at vi som pædagoger har en naturlig nysgerrighed efter at udvikle os, lære og afsøge nye tendenser i det pædagogiske landskab. 

  Ved at gøre plads til pædagogisk nytænkning i vores klubber, der er i balance med de i forvejen gældende normer, skaber vi de bedst tænkelige forhold for vores børn og unge.