Studerende

Skal du i praktik hos os?

I Fritidscenter Indre Valby har vi hvert år pædagogstuderende i vores forskellige klubber. I din praktikperiode hos os får du vejledning og sparring med den vejleder, du bliver tilknyttet.  

Læs mere om at være i praktik i en af vores klubber nedenfor:  


Info om os: 

Fritidscenter Indre Valby består af fem klubber der dækker over flere forskellige områder i Valby/Kongens Enghave. Her er vi ca. 70 medarbejdere, hvilket bl.a. inkluderer pædagoger, musikere, IT-medarbejdere og kreative medarbejdere. 

Derudover har Fritidscenteret et opsøgende team, der laver aktiviteter på gaden. Disse inkluderer bl.a. bemanding af Idrætscontainer, et projekt i samarbejde med Helhedsplanen, hvor der laves sportsaktiviteter i beboelsesområderne omkring vores klubber.

I Fritidscenter Indre Valby arbejder ud fra Københavns Kommunes pejlemærker, der er med til at sikre den pædagogiske kvalitet i klubberne. For mere information, kan du læse mere om pejlemærkerne og hvordan vi arbejder med dem her: https://fc-indrevalby.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4205658 

Som studerende i Fritidscenter Indre Valby indgår du i et arbejdsfællesskab mellem alle klubberne. Du bliver dog tilknyttet en vejleder i én af tre klubber, som du kan få vejledning og rådgivning hos. Det betyder, at man primært er tilknyttet én enkelt klub, dog vil der være fælles arrangementer, hvor man besøger de andre klubber i Fritidscenteret. 

Det forventes, at den studerende aktivt deltager i det daglige arbejde, er nysgerrig omkring den pædagogiske praksis og opstarter projekter i samarbejde med ens vejleder.

Som studerende kan du forvente at blive mødt af dedikerede medarbejdere som ønsker at kunne skabe de bedste rammer for alle og hjælpe vores studerende med at blive en del af dette arbejdsfællesskab.

For mere information om klubberne, læs her: https://fc-indrevalby.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=8288393


Arbejdstider:

Fritidscenterets klubber er opdelt i tre afdelinger, Fritids-, Junior-, og Ungdomsklub, og åbningstiderne er derfor lidt forskellige.

Fritidsklubberne holder åbent fra 14.00-18.00 (10-14 år) og Ungdomsklubberne holder åbent fra kl. 18.30-22.30 (14-18 år). 

Derudover er der særlige åbningstider for Juniorklubberne (12-14 år), hvor klubberne holder åbent i aftentimerne. Dette gøres for at introducere børn og unge for aftenklubben og give dem et frirum, hvor de kan være sammen med andre på deres egen alder.

Som studerende betyder det, at man primært arbejder i eftermiddags- og aftentimerne. Man kan forvente at have 2 aftenvagter ugentligt sammen med pædagoger og klubassistenter. Der vil dog være møder om formiddagen, hvor det forventes, at man deltager. Dette bliver selvfølgelig planlagt i de studerendes skemaer.