Studerende

Praktik i Fritidscenter Indre ValbyI Fritidscenter Indre Valby har vi hvert år pædagogstuderende i vores forskellige klubber. I din praktikperiode hos os får du vejledning og sparring med den vejleder, du bliver tilknyttet.  

Læs mere om at være i praktik i en af vores klubber nedenfor:  


Info om os

Fritidscenter Indre Valby består af fem klubber, der dækker over flere forskellige områder i Valby/Kongens Enghave. Her er vi ca. 70 dygtige medarbejdere, hvilket bl.a. inkluderer pædagoger, musikere, IT-medarbejdere og kreative medarbejdere. 

Derudover har Fritidscenteret et opsøgende team, der laver aktiviteter på gaden. Disse inkluderer bl.a. bemanding af Idrætscontaineren, et projekt i samarbejde med Helhedsplanen, hvor der laves sportsaktiviteter i beboelsesområderne omkring vores klubber.

I Fritidscenter Indre Valby arbejder vi ud fra Københavns Kommunes pejlemærker, der er med til at sikre den pædagogiske kvalitet i klubberne. For mere information, kan du læse mere om pejlemærkerne og hvordan vi arbejder med dem her: https://fc-indrevalby.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4205658 

 

Din rolle som praktikant

Som studerende i Fritidscenter Indre Valby indgår du i et arbejdsfællesskab mellem alle klubberne. Du bliver dog tilknyttet en vejleder i én af tre klubber, som du kan få vejledning og rådgivning hos. Det betyder, at man primært er tilknyttet én enkelt klub, dog vil der være fælles arrangementer, hvor du besøger de andre klubber i Fritidscenteret. 

Det forventes, at du som studerende aktivt deltager i det daglige arbejde, er nysgerrig omkring den pædagogiske praksis og opstarter projekter i samarbejde med din vejleder. 

Som studerende kan du forvente at blive mødt af dedikerede medarbejdere som ønsker at kunne skabe de bedste rammer for alle og hjælpe vores studerende med at blive en del af dette arbejdsfællesskab.

For mere information om klubberne, læs her: https://fc-indrevalby.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=8288393


Dine arbejdstider

Dine arbejdstider kommer primært til at være i eftermiddags- og aftentimerne, da klubberne først åbner efter børnene og de unges skoletid. 

Fritidscenterets klubber er opdelt i tre afdelinger: 
Fritidsklub: ca. 10-12 år
Juniorklub: ca. 12-14 år 
Ungdomsklub: ca. 14-18 år 

Idet klubafdelingerne er delt op efter børnene/de unges aldersgrupper og klassetrin, er vores åbningstider derfor lidt forskellige. 

Fritidsklubberne holder åbent fra 14.00-18.00 (10-14 år) og Ungdomsklubberne holder åbent fra kl. 18.30-22.30 (14-18 år). 

Derudover er der særlige åbningstider for Juniorklubberne (12-14 år), hvor klubberne holder åbent i aftentimerne. Dette gøres for at introducere børn og unge for aftenklubben og give dem et frirum, hvor de kan være sammen med andre på deres egen alder.

For dig som studerende betyder det, at du primært arbejder i eftermiddags- og aftentimerne. Det kan forventes, at du har ca. 2 aftenvagter ugentligt sammen med pædagoger og klubassistenter. Der vil dog af og til være møder om formiddagen, hvor det forventes, at du deltager. Dette bliver selvfølgelig planlagt ift. dit skema.