Junior- og Ungdomsklub

JK/JUNIORKLUB:

To gange om ugen pt. mandag og torsdag, har vi udvidet åbningstid til kl.20.00 for de 12-14 årige unge. De har brug for lidt andre udfordringer og at være ”sig selv” uden de mindre klubbørn. Der laves særlige arrangementer disse dage.

 

 UK/UNGDOMSKLUB:

Ungdomsklubben i Sjælør Fritidscenter er et gratis tilbud fra kl. 17.00-22:00 til de 14-18 årige, der er blevet for gamle til fritidsklubben, men som stadig ønsker at gå i klub og være sammen med sine venner og forhåbentlig også møde nye venner på sin egen alder. Ungdomsklubben er åbent pt. mandag, torsdag og fredag.

Da tilbuddet henvender sig til de ældre børn/unge, udvides rammerne for frihed og ansvar til de unge som en naturlig del af deres sociale udvikling, men stadig med de voksne som ankerpunkter for de rammer, der tilbydes.

Det tilstræbes desuden, at der på nogle aftener arrangeres ture ud af huset eller aktiviteter i huset, som stimulerer de unges sociale kompetencer og giver dem mulighed for oplevelser af sammenhold, medansvar og personlig udvikling. Som en del af ungdomsklubbens rammer for udvidet frihed og de unges medansvar for klubben er målet også at inddrage de unge i medbestemmelsen af disse ture samt aktiviteter.

Aktiviteterne kan være konkurrencer i spil, både individuelt og- holdorienteret såvel som fysisk og mentalt udfordrende. Eksempelvis computerspil som FIFA, Counterstrike og League of Legends. Ligeledes spilles der nogle gange fodbold, basket eller anden aktivitet i vores indendørs sal. Desuden tilbydes der i klubbens trænings- og styrkelokaler, herunder hver mandag og torsdag, boksetræning af en ansat træner i motionsform.

Er der mulighed og stemning for det, tages der nogle gange ud af huset. Eksempler på sådanne ture omfatter varierende indhold - fx gokart, fisketur og fodboldkampe på stadion til bowlingehal eller blot en gåtur til den lokale shawarmabar og et fælles måltid mad og en snak. Det tilstræbes så vidt det er muligt, at udgifter til turen for det enkelte medlem holdes på et niveau der skønnes realistisk, at de har mulighed for at betale.

Desuden samarbejdes der med bydelens gadeplansteam samt helhedsplanen, som en mulighed for at få et bedre indblik i de unges behov og deres ønsker.